F.A.Q.

1)ЯК ВИБРАТИ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ТОВ?

Повний перелік видів діяльності викладено в Національному класифікаторі України класифікації видів економічної діяльності ДК 009: 2010.

Відповідно до законодавства юридична особа має право на повну свободу при виборі видів своєї діяльності та їх кількістю. При цьому деякими видами можна займатися тільки на підставі спеціального дозволу — ліцензії. Також законодавство зобов’язує вказати, якими будуть основні види діяльності підприємства.

Тому, в статуті ТОВ варто прописати всі види діяльності, якими підприємство планує займатися, а також ті, які можуть коли-небудь знадобитися (щоб в подальшому невносити зміни в Статут), а в Єдиному державному реєстрі будуть відображені тільки основні види діяльності відповідно з КВЕД, які вказує саме підприємство.

 

2)ЯКУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ ВИБРАТИ ДЛЯ ТОВ?

 

Відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ) ТОВ може вибрати різні системи оподаткування:

— загальну;

— спрощену;

— пільгову.

Крім того, в ПКУ викладено всі терміни і наведені норми для бухгалтерського обліку.

При загальній системі головним обов’язковим платежем є податок на прибуток (розділ III ПКУ), який розраховується так: (дохід — витрати) * 18%.

Також оплачуються:

податок на дивіденди (розділ IV ПКУ) в розмірі 5%;

ПДВ (розділ V ПКУ) в розмірі 20% (обов’язковий при доходіпонад 1 млн. Грн. За останній рік; за власним бажанням — тут часто залежить відконтрагентів, з якими співпрацює підприємство); — нарахування на зарплату (ЄСВ);

іншізбори і податки, передбачені при певних видах діяльності.

При спрощеній системі головним обов’язковим платежем є єдиний податок, який розраховується так:

дохід * 3% (в разісплати ПДВ) абодохід * 5% (в разівключення ПДВ до складу єдиного податку) — для платників єдиного податку третьої групи (ст.ст. 291, 293 ПКУ). Дохід при такому оподаткуванні не повинен перевищувати 5 млн. Грн. на рік;

дохід * ставка податку з одного гектара земель — для платників єдиного податку четвертої групи (ст.ст. 291, 293 ПКУ).

Також оплачуються:

податок на дивіденди (розділ II, IV ПКУ); — ПДВ (розділ V ПКУ) в розмірі 20% (в разійогосплати, про що зазначено вище);

нарахування на зарплату (ЄСВ);

іншізбори і податки, передбачені при певних видах діяльності і відяких не звільнені спрощенці.

При спрощеній системі є обмеження на певні види діяльності та види ТОВ, про що зазначено в ПКУ.

Деякі підприємства мають право на податкові пільги — зниження податку на прибуток і звільнення від ПДВ. Які пільги, їх розмір і кому вони надаються, викладені в ПКУ.

Загальна система оподаткування підійде для підприємств з великим розміром прибутку, а спрощена — для підприємств з невеликим оборотом коштів і невеликим прибутком. Але в кожному конкретному випадку варто звернутися до фахівця нашої фірми, який зможе прорахувати, який вид оподаткування буде більш прийнятним для підприємства. Крім того, в разі потреби можна скористатися можливістю змінити систему оподаткування, подавши відповідну заяву до податкової інспекції, що дозволяється не частіше, ніж один раз на рік.

 

3)В ЯКІЙ ТЕРМІН CПАДКОЄМЕЦЬ ПОВИНЕН ЗВЕРНУТИСЯ З ЗАЯВОЮ ПРО ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ?

Протягом 6 місяців з дня смерті особи. В іншому випадку буде вважатися, що ви спадщину не прийняли.

 

4)ДО ЯКОГО ВІКУ НА ДИТИНУ МОЖНА ОТРИМУВАТИ АЛІМЕНТИ?

Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Якщо повнолітні діти продовжують навчання, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення ними 23 років за умови, що батьки можуть надавати матеріальну допомогу.

 

5)ЧИ ПОТРІБЕН РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК ФОП?

Законодавець не зобов’язує ФОП мати розрахунковий рахунок в банку, тому питання про відкриття такого приймає сам підприємець.

 

6)ЯК ВІДКРИТИ ПП (ФОП) В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ?

Згідно ст. 7 Закону України «Про загально обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» допомога по безробіттю може бути виплачено одноразово для організації підприємницької діяльності. У наказі Мінсоцполітики України від 15.06.2015 р № 613 затверджено порядок надання такої одноразової допомоги.

Отримати цю допомогу можуть особи:

яким виповнилося 18 років;

які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

які протягом місяця або більше після реєстрації не були працевлаштовані у зв’язку з відсутністю підходящої роботи.

У цьому ж порядку вказані і ті особи, які не мають право на виплату такої допомоги.

Бажаючим необхідно подати в центр зайнятості такі документи:

заяву на надання допомоги по безробіттю одноразово;

свій бізнес-план.

Крім того, майбутні підприємці можуть отримати консультації, інформацію про підприємництво, профорієнтаційні послуги з метою виявлення здібностей, нахилів до підприємницької діяльності та вибору виду діяльності, відвідати семінари.

Питання про надання одноразової допомоги розглядається комісією, про що вона дає свій висновок, а начальник центру зайнятості з урахуванням висновку комісії приймає рішення.

Якщо рішення позитивне, то безробітний реєструється як підприємець, після чого отримує одноразову допомогу.

 

7)ЧИ ПОТРІБНО ВІДКРИВАТИ ПП (ФОП) ДЛЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ?

Згідно Закону України «Про електронну комерцію»:

інтернет-магазин — це спосіб для надання або реалізації товару, робіт або послуг шляхом здійснення електронної угоди;

електронна торгівля — це господарська діяльність в сфері електронної купівлі-продажу, реалізації товарів дистанційним способом покупцеві шляхом здійснення електронних угод з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.

Цей же Закон позначає правовий статус продавця — юридична або фізична особа — підприємець.

Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері виробництва, реалізації продукції, виконання робіт або надання послуг. Суб’єктами господарювання є юридична або фізична особа — підприємець, зареєстровані у відповідному порядку (ст.ст. 3, 55 Господарського кодексу України).

Тому господарської (підприємницької) діяльністю має право займатися тільки та особа, яка зареєстрована як суб’єкт господарювання. А здійснення господарської діяльності, в нашому випадку — діяльності інтернет-магазину, без державної реєстрації як суб’єкта господарювання є адміністративним правопорушенням, яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст. 164).

Одночасно з державною реєстрацією ФОП або відразу після такої реєстрації потрібно зареєструватися ще платником податків. Крім того, якщо окремі види діяльності інтернет-магазину підлягають ліцензуванню, то буде необхідно отримати ліцензію, оскільки за її відсутність також передбачена адміністративна відповідальність.

 

8)ЧИ МОЖЕ ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ (ФОП) ОФОРМИТИ СУБСИДІЮ?

Законодавство не містить норм, які забороняли б скористатися правом на отримання субсидії ФОП. Підприємець має право на отримання субсидії нарівні з іншими особами, які не займаються підприємницькою діяльністю.

Як відомо, право на отримання субсидії мають сім’ї, якщо розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм перевищує розмір визначеного обов’язкового платежу.

Призначення субсидії здійснюється на підставі заяви про призначення житлової субсидії та декларації про доходи та витрати. У декларацію необхідно внести відомості про всі види доходів членів сім’ї, прописаних в квартирі (будинку), а також дані про витрати, пов’язані з придбанням майна, товарів або оплату послуг на суму понад 50 тисяч гривень, здійснених протягом останніх 12 місяців. У розглянутому зараз випадку серед доходів необхідно вказати доходи від підприємницької діяльності.

Такі доходи вказуються згідно п. 12 Постанови КМУ від 21.10.1995 р № 848: для ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку, незалежно від отриманого (неодержаного) доходу до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід:

1 група — на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 31 грудня року, за який враховується дохід;

2 група — трьох розмірів зазначеного вище прожиткового мінімуму;

3 група — чотирьох розмірів зазначеного вище прожиткового мінімуму.

А ось по доходу самозайнятої особи та доходу від підприємницької діяльності інформацію надає на запит органів соціального захисту фіскальна служба.

Якщо ж ФОП також отримує доходи з інших джерел (крім підприємницької діяльності), то вони враховуються у складі середньомісячного доходу за загальними правилами. При цьому перевірка достовірності даних здійснюється органами соціального захисту шляхом запитів до відповідних органів.

 

9)ЧИ МОЖНА В ДЕКРЕТІ ВІДКРИТИ ПП (ФОП)?

Допомога при народженні дитини нараховується одноразово, її сума законодавчо закріплюється на момент її оформлення і не може бути змінена. Оплачується така допомога частинами: перша частина — після народження дитини в якості першого внеску, інша частина — протягом трьох років однаковими сумами щомісяця.

Звідси випливає, що якщо член сім’ї, який перебуває в декреті і отримує допомогу при народженні дитини, вирішить вийти на роботу або відкрити ФОП, то виплати зберігаються і ніяк не зміняться протягом трьох років.

+38(067)124-12-12 +38(093)963-12-12 +38(0432)611-577